Del denne jobben

Fremtidens digitale vei- trainee laserdata

Trainee innen laserdata til Fremtidens digitale vei

 

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen leder an i utviklingen av et framtidsrettet, effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem. Vi bygger, drifter og vedlikeholder landets riksveier, og vi tar vare på helheten gjennom vårt nasjonale ansvar for beredskap på veg og ved utvikling av tydelig regelverk og standarder for alle.

Gjennom arbeid og tilsyn med trafikanter og kjøretøy, ny teknologi og utvikling av digitale tjenester sikrer vi trafikantene og næringslivet en tryggere, enklere og grønnere reisehverdag. Virksomheten vår er organisert gjennom Vegdirektoratet og seks divisjoner.

 

Fagressurs Geomatikk Drift og vedlikehold søker en trainee som ønsker å jobbe med laserdata. 

 

Arbeidsoppgaver:

Vi trenger noen som kan hjelpe oss med videreutvikling av laserdataene vi samler inn på alle riks- og europaveier hvert år.  Vi søker nå en trainee som kan hjelpe oss med dette. 

Hovedfokus vil være

 • utarbeide effektiver rutiner for forbedring av datakvalitet
 • utarbeide effektiv dataflyt fra innsamling av data til høydedata.no
 • koble laserdataene mot BIM, GIS, anleggsregistre/ FDV systemet. 

 

Kvalifikasjonskrav

Master innen geomatikk eller tilsvarende utdanning med vekt på prosessering av store datamengder. Fag med fokus på prosessering av store datamengder vil bli vektlagt. Til vårt traineeprogram søker vi deg som er nyudannet eller maksimalt har 2 års erfaring. 

 

Dersom du har tatt hele eller deler av av utdanningen din i utlandet, anbefaler vi en autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no).

 

Det vil også bli lagt vekt på at du er/har

 • selvstendig
 • praktisk og strukturert tilnærming til oppgaveløsning
 • gode kunnskaper på dataverktøy og nye måter å behandle våre data på
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk.
 • gode samarbeidsevner og å kunne bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • gjennomføringsorientering
 • samfunnsengasjert og resultatorientert.

 

Om traineeprogrammet:

Som trainee blir du en del av et tverrfaglig team som vil gi deg forståelse for Statens vegvesens brede samfunnsansvar innen transport og samferdsel, både på et strategisk og operativt nivå.  Bærekraft, klima og digitale løsninger står sentralt i vårt traineeprogram. Du får en fantastisk mulighet til å arbeide med strategisk styring og digitalisering (datafangst, dataflyt og analyser. For å kunne tilby fremtidens brukerorienterte løsninger for samfunnet innen fremkommelighet, teknologi og bærekraft, arbeider du som trainee på tvers og i ulike divisjoner med de beste innen faget.

 

Traineeprogrammet går over ca. 22 måneder og organiseres gjennom arbeid i læringsgrupper, fellessamlinger, etatsfelles og individuelt arbeid, samt utviklingssamtaler med leder slik at du lykkes i jobben din.

 

De første seks månedene setter du deg godt inn i jobben og arbeidsoppgavene, og du blir kjent med dine kollegaer. Etter seks måneder benytter du ca. 30 prosent av tiden din på traineeprogrammet. Sammen med fagpersoner og de andre traineene skal du løse en etatsfelles oppgave på bestilling fra vegdirektøren. Ved avsluttet traineeprogram, har du en plan for en videre karriere i Statens vegvesen, og målet er at du velger Statens vegvesen som en framtidig arbeidsplass. 

 

Om Drift og vedlikehold og seksjonen

Noe av det viktigste vi gjør for samfunnet og miljøet er å ta vare på det vegnettet vi allerede har. I divisjon Drift og vedlikehold har vi ansvaret for løpende helårlig drift av riksvegene, inkludert ferjer. Vi vedlikeholder og utvikler vegnettet, og planlegger og gjennomfører utbedringsprosjekter. Drift og vedlikehold har rundt 890 medarbeidere over hele landet, og en årlig omsetning på om lag 15 milliarder kroner.

 

Geomatikkseksjonen er en del av Fagressursavdelingen på Drift og vedlikehold. Vi har oppgaver innenfor registrering av spor og jevnhet på vegnettet, registrering av vegbilder og måling av friksjon. Vi har også oppgaver innenfor eiendomslandmåling, andre geomatikkoppgaver, samt en koordinerende rolle for NVDB (Nasjonal Vegdatabank).

 

Hos oss vil du finne faglig tyngde kombinert med et arbeidsmiljø preget av kreativitet, humør og omsorg for hverandre. Vi kan tilby deg et trivelig fagmiljø med gode muligheter for faglig utvikling, og et godt sosialt miljø. Seksjonen har for tiden 24 medarbeidere fordelt på ulike kontorsteder i landet.

 

Kontorsted for stillingen er Moss, Lillehammer eller Bergen. 

 

 

Vi tilbyr

Som ansatt i Statens vegvesen blir du en del av et solid og kunnskapsdelende fagmiljø. Du påvirker samfunnsutviklingen og får bidra til fremtidens løsninger på ditt fagfelt. Vi gir deg ansvarsfulle oppgaver som gjør at du får utvikle deg både faglig og personlig. Vi tilbyr deg også disse godene:

 • introduksjonsprogram og fadderordning
 • fleksitid og gode ordninger for avspasering
 • god pensjonsordning og muligheter for lån i Statens pensjonskasse
 • interne studier og gode muligheter for faglig påfyll. 

Din lønn avtales i samsvar med vår lønnspolitikk.

 

Statens vegvesen mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.  Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn, vil vi kalle inn minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker fra disse gruppene, må du oppfylle visse krav. Hvis du tilhører en av disse gruppene, oppfordrer vi deg til å melde fra om dette ved å krysse av for det i jobbsøkerportalen. Dette danner grunnlag for anonymisert statistikk, som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om din søknad kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak fra offentlig søkerliste. Du vil bli varslet om dette.


Vi ber om at du registrerer din utdanning og yrkeserfaring, samt at du legger ved relevante vitnemål og attester. 

 

Ønsker du mer informasjon om stillingen

Ta kontakt med seksjonsleder Ingrid Høydal på tlf. 415 70 598

Arbeidsområde:  Drift og vedlikehold
Arbeidssted:  Moss
Heltid/deltid:  Heltid
Stillingstype:  Trainee
Søknadsfrist:  08.12.2022